Conceptos DeCS en Fuentes de información. BVS, 25/09/20

Código jerárquicoConceptoLILACS
MEDLINE
EQUIDAD
BBO
BDENF
HOMEOINDEX
DESASTRES
MEDCARIB
IBECS
B04.820.455.600.650 Paramyxovirinae02360000000
B04.820.455.600.650.070 Avulavirus41120000000
B04.820.455.600.650.070.600 Virus de la Enfermedad de Newcastle2349520000000
B04.820.455.600.650.400 Henipavirus0800000000
B04.820.455.600.650.400.400 Virus Hendra02130000000
B04.820.455.600.650.400.550 Virus Nipah03950000000
B04.820.455.600.650.500 Morbillivirus53250000000
B04.820.455.600.650.500.280 Virus del Moquillo Canino2312690100000
B04.820.455.600.650.500.320 Virus del Moquillo Focino0670000000
B04.820.455.600.650.500.500 Virus del Sarampión66576200000223


Fuente de la información   
Código jerárquico inicial   
Código jerárquico final   
lista   
omitir ceros