Conceptos DeCS en Fuentes de información. BVS, 06/07/20

Código jerárquicoConceptoLILACS
MEDLINE
EQUIDAD
BBO
BDENF
HOMEOINDEX
DESASTRES
MEDCARIB
IBECS
D01.268.613 Gases Nobles26530000000
D01.268.613.050 Argón763702012000017
D01.268.613.350 Helio28460601002114
D01.268.613.425 Criptón111860000000
D01.268.613.600 Neón98620100000
D01.268.613.700 Radón94993100012014
D01.268.613.700.500 Hijas del Radón16070000000
D01.268.613.900 Xenón1442610100003
D01.268.613.900.500 Isótopos de Xenón03060000000
D01.268.613.900.500.700 Radioisótopos de Xenón328990000000


Fuente de la información   
Código jerárquico inicial   
Código jerárquico final   
lista   
omitir ceros