Conceptos DeCS en Fuentes de información. BVS, 04/07/20

Código jerárquicoConceptoLILACS
MEDLINE
EQUIDAD
BBO
BDENF
HOMEOINDEX
DESASTRES
MEDCARIB
IBECS
D06.472.699.327.935 Proopiomelanocortina738220000002
D06.472.699.327.935.119 alfa-Endorfina0900000000
D06.472.699.327.935.179 alfa-MSH1028490000003
D06.472.699.327.935.239 betaendorfina1462870000001
D06.472.699.327.935.480 beta-Lipotropina110380000000
D06.472.699.327.935.498 Péptido de la Porción Intermedia de la Adenohipófisis Similar a la Corticotropina0880000000
D06.472.699.327.935.505 gamma-Endorfina01090000000
D06.472.699.327.935.518 gamma-Lipotropina010000000
D06.472.699.327.935.524 gamma-MSH0970000000
D06.472.699.327.935.531 Melanocortinas23570000005


Fuente de la información   
Código jerárquico inicial   
Código jerárquico final   
lista   
omitir ceros