Conceptos DeCS en Fuentes de información. BVS, 21/09/20

Código jerárquicoConceptoLILACS
MEDLINE
EQUIDAD
BBO
BDENF
HOMEOINDEX
DESASTRES
MEDCARIB
IBECS
D08.811.913.400.725 Pentosiltransferasa534470000000
D08.811.913.400.725.100 Adenina Fosforribosiltransferasa110030000002
D08.811.913.400.725.115 ADP Ribosa Transferasas628420000000
D08.811.913.400.725.115.180 Toxina del Cólera2886940000000
D08.811.913.400.725.115.220 Toxina Diftérica1630230000021
D08.811.913.400.725.115.660 NAD+ Nucleosidasa112290000000
D08.811.913.400.725.115.660.060 ADP-Ribosil Ciclasa114320000000
D08.811.913.400.725.115.680 Toxina del Pertussis1477480000002
D08.811.913.400.725.115.690 Poli(ADP-Ribosa) Polimerasas4190460000003
D08.811.913.400.725.115.690.420 Poli(ADP-Ribosa) Polimerasa-1222100000000


Fuente de la información   
Código jerárquico inicial   
Código jerárquico final   
lista   
omitir ceros