Conceptos DeCS en Fuentes de información. BVS, 08/08/20

Código jerárquicoConceptoLILACS
MEDLINE
EQUIDAD
BBO
BDENF
HOMEOINDEX
DESASTRES
MEDCARIB
IBECS
D12.125.068.555 Lisina12530494040001810
D12.125.068.555.478 Hidroxilisina16950000001
D12.125.068.555.575 Lisinoalanina0760000000
D12.125.068.555.750 Polilisina746320000002


Fuente de la información   
Código jerárquico inicial   
Código jerárquico final   
lista   
omitir ceros