Conceptos DeCS en Fuentes de información. BVS, 18/09/20

Código jerárquicoConceptoLILACS
MEDLINE
EQUIDAD
BBO
BDENF
HOMEOINDEX
DESASTRES
MEDCARIB
IBECS
D12.125.072.401.623 Prolina41186030110035
D12.125.072.401.623.270 Captopril264982501000240
D12.125.072.401.623.374 Fosinopril44130000008
D12.125.072.401.623.478 Hidroxiprolina94990300000713


Fuente de la información   
Código jerárquico inicial   
Código jerárquico final   
lista   
omitir ceros