Conceptos DeCS en Fuentes de información. BVS, 14/08/20

Código jerárquicoConceptoLILACS
MEDLINE
EQUIDAD
BBO
BDENF
HOMEOINDEX
DESASTRES
MEDCARIB
IBECS
D12.644.276.812.900 Taquicininas324470000002
D12.644.276.812.900.354 Eledoisina04100000000
D12.644.276.812.900.475 Kasinina0830000000
D12.644.276.812.900.500 Neuroquinina A417190000004
D12.644.276.812.900.550 Neuroquinina B39290000001
D12.644.276.812.900.800 Fisalemina02460000000
D12.644.276.812.900.866 Sustancia P40163390400009


Fuente de la información   
Código jerárquico inicial   
Código jerárquico final   
lista   
omitir ceros