Conceptos DeCS en Fuentes de información. BVS, 04/08/20

Código jerárquicoConceptoLILACS
MEDLINE
EQUIDAD
BBO
BDENF
HOMEOINDEX
DESASTRES
MEDCARIB
IBECS
D12.644.400.575.241 Endorfinas86100190201005
D12.644.400.575.241.039 alfa-Endorfina0900000000
D12.644.400.575.241.080 betaendorfina1462870000001
D12.644.400.575.241.540 gamma-Endorfina01090000000


Fuente de la información   
Código jerárquico inicial   
Código jerárquico final   
lista   
omitir ceros