Conceptos DeCS en Fuentes de información. BVS, 04/07/20

Código jerárquicoConceptoLILACS
MEDLINE
EQUIDAD
BBO
BDENF
HOMEOINDEX
DESASTRES
MEDCARIB
IBECS
D12.776.395.550.200.275 Integrina alfaXbeta214550000000
D12.776.395.550.200.275.500 Antígeno CD11c013430000000
D12.776.395.550.200.275.750 Antígenos CD18035810000001


Fuente de la información   
Código jerárquico inicial   
Código jerárquico final   
lista   
omitir ceros