Conceptos DeCS en Fuentes de información. BVS, 22/08/19

Código jerárquicoConceptoLILACS
MEDLINE
EQUIDAD
BBO
BDENF
HOMEOINDEX
DESASTRES
MEDCARIB
PAHO
WHOLIS
IBECS
G05.700 Ploidias5489710100000024
G05.700.131 Aneuploidia104114300000000078
G05.700.131.500 Monosomía2516290000000013
G05.700.131.500.500 Deleción Cromosómica128217980100010074
G05.700.131.625 Tetrasomía157000000005
G05.700.131.750 Trisomía158112730200030168
G05.700.264 Diploidia448346000000004
G05.700.456 Haploidia134616000001002
G05.700.740 Poliploidía317470000000002
G05.700.740.249 Tetraploidía0614000000000


Fuente de la información   
Código jerárquico inicial   
Código jerárquico final   
lista   
omitir ceros